แผ่นภาพพิมหลวงพ่อหนึ่งพ่อนิ่มวีดห้วยโรงเพชรบุรี..หายาก

แผ่นภาพพิมหลวงพ่อหนึ่งพ่อนิ่มวีดห้วยโรงเพชรบุรี..หายาก
โดยสมาชิก ชื่อ พุทธคุณ โพธิญาน
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ