เมื่อรู้ตัวว่ายังไม่เก่ง จึงต้องรวบรวมหาความรู้เท่าที่พ

เมื่อรู้ตัวว่ายังไม่เก่ง จึงต้องรวบรวมหาความรู้เท่าที่พอจะหาได้ น้อมรับคำเสนอแนะครับ
(สถานะภาพไม่เปิดราคาครับ)
ทำในสื่งที่ศรัทธา-ศรัทธาในสิ่งที่ทำโดยสมาชิก ชื่อ Suwit Run
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ