เปิด คะ
รูปเก่าไม่ทราบที่ รูปขนาดใหญ่ทั้ง2บานชมเพิ่มเ

เปิด คะ
รูปเก่าไม่ทราบที่ รูปขนาดใหญ่ทั้ง2บานชมเพิ่มเติมได้นะคะ มีอักษรนูนคมชัดใต้รูปทั้ง2จ้าโดยสมาชิก ชื่อ ดวงหทัยย เเซ่ลิ้ม
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ