เปิดรุปถ่าย ลพ.กวย หลังยันต์สีเขียวไม่ทราบปีท่านสนใจทัก

เปิดรุปถ่าย ลพ.กวย หลังยันต์สีเขียวไม่ทราบปีท่านสนใจทักมาได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Kgeasit Sitnoi
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ