เปิดคับภาพเขียนมือลงสีหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพคับ เก่าถึงย

เปิดคับภาพเขียนมือลงสีหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพคับ เก่าถึงยุคโดยสมาชิก ชื่อ Anan Sirikul
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ