เปิดครับผม ทั้งหมด 1_0_0_0 ครับผม

เปิดครับผม ทั้งหมด 1_0_0_0 ครับผมโดยสมาชิก ชื่อ Panya Kazuaki
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*