เขาว่ารูปถ่ายท่าน​ หายากมาก

เขาว่ารูปถ่ายท่าน​ หายากมากโดยสมาชิก ชื่อ Thap Hanuman Kanthong
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*