หลวงพ่อเมตตาภาพซีเปียหลวงพ่อเดิมคับ

หลวงพ่อเมตตาภาพซีเปียหลวงพ่อเดิมคับโดยสมาชิก ชื่อ Anan Sirikul
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ