หลวงพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

หลวงพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการามโดยสมาชิก ชื่อ Saran Tiptawee
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*