หลวงพ่อกวยหลังจาร สอบถามได้ครับ

หลวงพ่อกวยหลังจาร สอบถามได้ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ อนันต์ วิเศษสุขบุญญา
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ