หลวงปู่สงฆ์วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพร

หลวงปู่สงฆ์วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จ.ชุมพรโดยสมาชิก ชื่อ วรพจน์ เเสงกอง
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ