วันที่๑๒เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๓
อายุวัฒนมงคล๖๘ปี
พระราช

วันที่๑๒เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๓
อายุวัฒนมงคล๖๘ป
พระราชวิสุทธิมุนี วิ.
(เยื้อน ขันติพโล)
เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุฐานะจาโรโดยสมาชิก ชื่อ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์
จากกลุ่ม กลุ่มซื้อขายรูปถ่ายภาพพิมพ์ล็อกเก็ตทุกเกจิทั่วไทย