ล็อกเก็ตยุคแรกๆปู่แย้มวัดสามง่ามสวยมาก

ล็อกเก็ตยุคแรกๆปู่แย้มวัดสามง่ามสวยมาก
โดยสมาชิก ชื่อ Mana Aunhakankij
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ