รูปห้อยคอ2หน้าพ่อทองอยู่วัดสร้อยฟ้า ราชบุรีเลี่ยมเงินเด

รูปห้อยคอ2หน้าพ่อทองอยู่วัดสร้อยฟ้า ราชบุรีเลี่ยมเงินเดิมจากวัดสวยมากเก่ามากไม่ได้ใช้เลย
โดยสมาชิก ชื่อ Mana Aunhakankij
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ