รูปถ่ายห้อยคอ : หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ สายเหนียวเมือง

รูปถ่ายห้อยคอ : หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ สายเหนียวเมืองกรุงเก่าอยุธยาโดยสมาชิก ชื่อ Piyathep Netsukseang
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*