มีราคาทุกชิ้นประกันแท้ครับ

มีราคาทุกชิ้นประกันแท้ครับโดยสมาชิก ชื่อ อนน ต์
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*