ภาพถ่ายขณะมาเยี่ยม
หลวงปู่แหวน ณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชี

ภาพถ่ายขณะมาเยี่ยม
หลวงปู่แหวน ณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
ขนาดภาพ3.5*5 นิ้วโดยสมาชิก ชื่อ พฤฒิพันธุ์ วนเกียรติ
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*