จะลงรูปพระชาติไหนก็ได้ครับ ไทย ,พม่า.เขมร ,ลาว,เวียดนาม

จะลงรูปพระชาติไหนก็ได้ครับ ไทย ,พม่า.เขมร ,ลาว,เวียดนาม ,บังคลาเทศ ฯลฯ
ขอให้ดูแท้ – ไม่เก๊จนน่าเกลียด = เพื่อการศึกษา
// หลวงพ่อตะมะยะ สยาดอว์ ยอดเกจิแดนพม่าครับโดยสมาชิก ชื่อ เอ๋ บางใหญ่
จากกลุ่ม กลุ่มรูปถ่ายพระเกจิคณาจารย์ เมืองไทย (ลงโชว์-ซื้อขาย) *ของแท้เท่านั้น*