ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งคลองพระอุดม
อาจารย์แปลก ร้อยบางน

ฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งคลองพระอุดม
อาจารย์แปลก ร้อยบางนางสยบ


โดยสมาชิก ชื่อ M Windsor
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ