ขอโชว์กับเขาบาง

ขอโชว์กับเขาบางโดยสมาชิก ชื่อ ชิน อนิรุทธ์
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ