ขออนุญาต​ครับ
#​สอบถาม​ครับ​ที่ไหน​ครับ
ขอบคุณ​ครับ

ขออนุญาต​ครับ
#​สอบถาม​ครับ​ที่ไหน​ครับ

ขอบคุณ​ครับ
โดยสมาชิก ชื่อ Jack Jack
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ