© ขออนุญาตแอดมินค่ะ เปิดรูปถ่ายเกจิอาจารย์ต่างๆ

สนใจบานไหนสอบถามได้ค่ะ # ค่าส่งบ้านละ 50 บาท

1 อาจารย์เฮง ไพรยวัล วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา 400
2 หลวงพ่อทาบ วัดกระบกขึ้นผึ้ง ระยอง 450
3 หลวงพ่อเตี่ย วัดพระเชตุพน กรุงเทพ 300
4 หลวงพ่อวิริยัง วัดธรรมมงคล กรุงเทพ 450
5 หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ 500
6 หลวงปู่เฮียง วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี 300
7 หลวงพ่อชม วัดท่าทราย นครนายก 400
8 หลวงพ่อหนูจันทร์ วัดพัทธสีมา นครราชสีมา 300
9 หลวงพ่อทบ วัดชนแดน เพชรบูรณ์ 300
10 หลวงพ่อเพ็ง วัดมงคลประสิทธิ์ ลพบุรี 300
11 หลวงปูหลิว วัดไร่แตงทอง นครปฐม 800
12 หลวงพ่อแต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี 300
13 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 300
15 หลวงปู่งา วัดเมตารางค์ ปทุมธานี 300
16 อาจารย์จาบ สุวรรณ (จ๋งจาบ) วัดประดู่ทรงธรรม อยุธยา 500
18 หลวงพ่อหอม วัดชานหมาก ระยอง 300
19 หลวงพ่อแขก วัดบางปลา สมุทรสาคร 800
20 หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด กรุงเทพ 300
21 หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ อยุธยา 300
22 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 250
33 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
25 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 300
27 หลวงพ่อแดง วัดทุ่งคอด สุพรรณบุรี 300
29 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1500
30 พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช 300
31 หลวงปู่ยิ้ม วัดศรีอุปลาราม กาญจนบุรี 400
32 หลวงปู่เล็ก วัดบ้านหนอง ชัยนาท 400
33 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 300
34 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 300
35 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 600
36 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 400
37 อาจารย์เที่ยง นวมนามา บ้านมีดี สมุทรปราการ 500
38 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 900
39 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 700
40 หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดไพลชยนต์พลเสพ สมุทรปราการ 300
41 หลวงพ่อบุญไทย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ปทุมธานี 300
12 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
43 หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ สมุทรปราการ 400
44 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 250
46 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 300
47 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 500
48 หลวงพ่อโต วัดบางพลี สมุทรปราการ 500
49 หลวงปู่บุญ วัดหอมศีล สมุทรปราการ 800
50 หลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ 500
51 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 500
52 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 300
53 อาจารย์เที่ยง นวมนามา บ้านมีดี สมุทรปราการ 500
55 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 500
56 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 900
57 อาจารย์เที่ยง นวมนามา บ้านมีดี สมุทรปราการ 500
58 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 500
59 หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ 800
60 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 300
62 หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน สุพรรณบุรี 300
63 อาจารย์เที่ยง นวมนามา บ้านมีดี สมุทรปราการ 500
64 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 250
65 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 800
81 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 900
67 หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี 300
68 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 500
69 หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ชลบุรี 300
70 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 300
71 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 300
72 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 800
73 แหวนหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 500
75 หลวงปู่ศรี วัดสะแก อยุธยา 700
76 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 300
77 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 200
78 หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท 400
79 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 500
80 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 900
81 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 500
83 กรมหลวงชุมพร 300
84 หลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี 900
85 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 600
86 หลวงพ่อยุ่ย วัดเปร็ง สมุทรปราการ 500
87 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา 500
88 กรมหลวงชุมพร 1000
89 ไม่ทราบที่ 400
90 ไม่ทราบที่ 300
91 ไม่ทราบที่ 300
92 ไม่ทราบที่ 500
93 ไม่ทราบที่ 300
94 ไม่ทราบที่ 300
95 ไม่ทราบที่ 300
96 ไม่ทราบที่ 450
97 ไม่ทราบที่ 300
98 ไม่ทราบที่ 300
99 ไม่ทราบที่ 300
100 ไม่ทราบที่ 300
101 ไม่ทราบที่ 300
102 ไม่ทราบที่ 300
103 ไม่ทราบที่ 300
104 ไม่ทราบที่ 300
105 ไม่ทราบที่ 400
106 ไม่ทราบที่ 250
108 หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ 500
109 หลวงพ่อพิธ วัดระฆัง พิจิตร 800
111 ไม่ทราบที่ 300
112 พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช 450
114 ไม่ทราบที่ 300
115 พระครูการแก้ว วัดหน้าพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 300
116 ไม่ทราบที่ 300
117 พ่อท่านเขียว วัดหรงบล นครศรีธรรมราช 450
118 ไม่ทราบที่ 500
119 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 650
120 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1500
121 หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ 600
122 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 1500
123 หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา กรุงเทพ 600
124 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 400
125 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 400
126 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 900
127 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 500
128 หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย สมุทรปราการ 800
129 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 500
130 หลวงพ่อเทศ วัดคอกช้าง สุราษฎร์ธานี 2500
131 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 800
132 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
133 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
134 ไม่ทราบที่ 400
135 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
136 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1000
137 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 1500
138 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 2000
139 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 600
140 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 1500
141 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 2000
142 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 900
143 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 500
144 หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พระนครศรีอยุธยา 1500
145 หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 250
146 หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค นครสวรรค 1500
147 หลวงพ่อเดิม-หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค 1000
148 หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว ฉะเชิงเทรา 300
149 หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง นนทบุรี 1000
150 หลวงพ่อตัด วัดดักคะเน ชัยนาท 450
151 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 1000
152 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 950
153 หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา กรุงเทพ 950
154 หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 950
ดูให้ชอบก่อนนะคะไม่รับคืนนะค่ะ ส่งตามภาพค่ะโดยสมาชิก ชื่อ NumRon Chanagan
จากกลุ่ม รูปถ่ายเก่า ภาพพิมพ์เก่า พระเกจิคณาจารย์ โชว์ได้ซื้อขายอิสระ