กฏของกลุ่ม1.ให้ลงภาพถ่ายรูปภาพพิมพ์ล็อกเก็ตทุกเกจิเท่าน

กฏของกลุ่ม1.ให้ลงภาพถ่ายรูปภาพพิมพ์ล็อกเก็ตทุกเกจิเท่านั้นถ้าพบเจอนอกเหนือจากนี้ผู้ดูแลและผู้คงบคุมจะลบออกทันทีโดยไม้ต้องบอกเจ้าของกะทู้2การซื้อขายให้ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันเองโดยยื่นเอกสารทางข้อความ3ห้ามโพส์เกียวกับการเมืองและดูหมิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตรย์4ถ้าเกิดมีการโกงกันเกิดขึ้นทางกลุ่มไม้รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นโดยสมาชิก ชื่อ พระ กรรมฐาน
จากกลุ่ม กลุ่มซื้อขายรูปถ่ายภาพพิมพ์ล็อกเก็ตทุกเกจิทั่วไทย