#แพะสงขลา
เขียนมานานแล้ว เอามาทบทวนอีกครั้งครับ
“แพงเม็

#แพะสงขลา
เขียนมานานแล้ว เอามาทบทวนอีกครั้งครับ
“แพงเม็ดแต๊ะ หรือ แพะ เม็ดแตง” ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น เรื่องเม็ดแตง พิมพ์ ณ แตกทั้งหมด เท่าที่พี่ริวเจอมี ๗ พิมพ์ เชิญชมครับ…
1. เม็ดแตง ณ แตก หนังสือเลยหู-ไหล่จุด
2. เม็ดแตง ณ แตก หนังสือเลยหู-ไหล่ไม่จุด
3. เม็ดแตง ณ แตก หน้าแว่น
4. เม็ดแตง ณ แตก ตัวหนังสือใหญ่
5. เม็ดแตง ณ แตก ไม้โททะลุซุ้ม
6. เม็ดแตง ณ แตก ไม้หันอากาศทะลุซุ้ม
7. เม็ดแตง ณ แตก ตัวหนังสือซ้อนโดยสมาชิก ชื่อ แพะ สงขลา
จากกลุ่ม เหรียญเก่ายอดนิยม