เหรียญหลวงพ่อแดง
วัดท่าทำนบ 2462

เหรียญหลวงพ่อแด
วัดท่าทำนบ 2462
โดยสมาชิก ชื่อ RunJeed JeedJeed
จากกลุ่ม เหรียญเก่ายอดนิยม