เหรียญรุ่นแรกพิมพ์เสมา หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตรฯ ธนบุร

เหรียญรุ่นแรกพิมพ์เสมา หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตรฯ ธนบุรี ปี 2511

โดยสมาชิก ชื่อ วิวิชชัย สุพรรณ
จากกลุ่ม เหรียญเก่ายอดนิยม