เหรียญพระครูอรัญประเทศคณาจารย์
วัดหลวงอรัญ จ.สระแก้ว

เหรียญพระครูอรัญประเทศคณาจารย์
วัดหลวงอรัญ จ.สระแก้ว ปี 2478 ครับโดยสมาชิก ชื่อ ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งหวงยิ่งอด
จากกลุ่ม เหรียญเก่ายอดนิยม