เรื่องเล่าเคล้าตำนานศาสตร์วิชาแห่ง”องค์ธรรม”
ตำนานที่ยั

เรื่องเล่าเคล้าตำนานศาสตร์วิชาแห่ง”องค์ธรรม”
ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

(พิธีกรรมปลุกเสกน้ำทิพย์)

การประกอบพิธีกรรม”น้ำทิพย์”นั้นฤกษ์ยามเวลาเชิญน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญ ท่านครูบาอาจารย์จะเป็นผู้กำหนดทั้งหมดแล้วท่านจะกำหนดจิตของท่านตรัสบอกกล่าวกับคณะศิษย์ว่าในปีนั้นๆจะให้ไปเชิญน้ำที่ใด ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ภาคตะวันออก ป่าใดป่าหนึ่งหรือที่เขาใดเขาหนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ท่านสามารถกำหนดจิตล่วงรู้ด้ายว่าตรงไหนมีตาน้ำตรงไหนตาน้ำไม่เปิดโดยที่ท่านไม่ด้ายไปด้วย บางป่าบางเขาที่เจ้าที่ก็แรง เจ้าป่าเจ้าเขาก็แรง ผีหลวงหลาวเหล็กก็แรงอีกทั้งดวงวิญานผู้เฝ้าผื่นป่าเขาดวงวินญานสัตว์ที่อาฆาตมาทร้ายอีก ท่านครูบาอาจารย์จะกำชับตรัสให้คณศิษย์กระทำการโดยไม่ประมาทพลาดพลั้ง จัดเตรียมธงนำเครื่องพลีมอบพระคาถาให้คณะศิษย์บริกรรมก่อนออกเดินทางจนไปถึงจุดหมายปลายทาง พอถึงที่หมายแล้วก็จะต้องตั้งเครื่องพลีเครื่องบูชาครูเพื่อบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอ ทำการขุดตาน้ำพลีขอน้ำทิพย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการขุดก็ต้องใช้ไม้ใช้มือบ้างอะไรที่เป็นโลหะแทบจะไม่ด้ายใช้ บางครั้งขุดตาน้ำแล้วไม่เจอก็ต้องเปลี่ยนที่ขุดจนกว่าจะเจอตาน้ำที่มีน้ำผุดขึ้นมา เมื่อน้ำผุดขึ้นก็ต้องรีบประกอบพิธีกรรม โดยการนำใบลานมารองรับน้ำเพราะใบลานเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งพระเวทย์และใช่กาบกล้วยในการเก็บกลักน้ำ กาบกล้วยเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์ พอด้ายน้ำแล้วก็จะค่อยๆใช้พระสังข์ตักตวงขึ้นมาใส่ภาชนะที่เป็นคนโทน้ำ พอด้ายเพลาฤกษ์ยามแล้วก็ต้องรีบกลับด้ายน้ำเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นจะล่วงเลยฤกษ์ยามที่ท่านครูบาอาจารย์ได้กำหนดไม่ด้าย ในบางครั้งท่านครูบาอาจารย์ด้ายมีดำรัชให้คณะศิษย์กลับก่อนฟ้าสางก่อนนกกาออกหากินและห้ามมีสิ่งต่างๆลงไปปนเปื้อนในน้ำเด็ดขาด คณะศิษย์มักเจอเรื่ิองราวเหตุการต่างๆอันลี้ลับเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางไปเชิญน้ำในทุกๆครั้งยากที่จะอธิบายครับ พอได้เพลาอันเชิญน้ำกลับถึงที่หมายแล้วคณะศิษย์จะต้องตั้งขบวนแห่มีขบวนการเชิญธงเครื่องครูแห่ก้องประกาศร้องโห่เสียงอันเป็นมงคลเข้าสู่เทวะสถานของท่านครูบาอาจารย์จะมีคณะศิษย์นั่งเข้าแุถวเรียงรายกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อรอรับขบวนน้ำเวลาขบวนน้ำแห่ผ่านก็จะมีอาการปิติคือ”ของขึ้น” เพื่อรอรับน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ครั้นเวลาถึงเทวะสถานคณะศิษย์อีกชุดที่รอรับน้ำอยู่ก็จะไตร่ถามว่า “คณะศิษย์ที่ไปเชิญน้ำว่า” พวกเจ้าเป็นใคร มาจากไหน มาทำอะไร คณะศิษย์ที่ไปอันเชิญน้ำต้องตอบให้ด้ายว่ามีจุดประสงค์อะไร ถ้าตอบด้ายผ่าน คณะศิษย์อีกชุดจะทำการปาลูกมะพร้าวเพื่อพลีล้างธรณีและสิ่งที่ไม่ดีที่จะติดตามมา หลังจากนั้นคณะศิษย์จะเป่าสังข์ เขย่าบันเฑาะ ลั่นฆ้องเขย่าระฆัง เพื่อรองรับน้ำทิพย์เข้าสู่พิธีกรรม คณะศิษย์ทำการโปรดข้าวตอกดอกไม้รับขบวนคนเชิญน้ำขึ้นสู่เทวะสถานเพื่อประกอบทำพิธีกรรมและจะนำน้ำทิพย์มาผสมกับน้ำฝนกลางหาว “น้ำที่รองจากกลางแจ้งมีผ้าขาวปิดปาก” น้ำฝนกลางหาวต้องไม่ผ่านหลังคาไม่ผ่านจากสิ่งใดๆภาชนะใดๆเลยคือต้องรองกลางแจ้งเท่านั้น หลังจากนั้นครูบาอาจารย์จะให้คณะศิษย์นำเทียนนวะหรคุณแม่งู(พญาวาสุกรี)​มาติดตั้งที่ปากบ่อน้ำทิพย์ เพราะพญาวาสุกรีเป็นสมุติฐานเป็นพาหะนะของพระผู้เป็นเจ้ามีบทบาตสำคัญในการกวนเกษียรสมุทร (กวนน้ำอัมฤทธิ์)​ให้มีความศักดิ์สิทธ์ แล้วรอเวลาท่านครูบาอาจารย์กระทำพิธีประกอบพิธีกรรมยัดติปลุกเสกเป็นเสร็จพิธี ท่านครูบาอาจารย์จึงรวบรวมพิธีระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้าด้วยกันด้ายอย่างเอกอุยากที่ใครๆจะเสมอเหมือน จะเห็นด้ายว่าศาสตร์วิชาแห่ง”องค์ธรรม” มีความประณีตในพิธีกรรมเป็นอย่างมาก น้ำทิพย์แต่ล่ะหยดกว่าจะด้ายมายากยิ่งขนาดไหน ก็คิดง่ายๆครับไม่มีคำว่าน้ำประปามาเจือป่นแม้แต่หยดเดียวครับ “สาธุธรรมขอรับ”

ในวันนี้มีพิธีกรรมปลุกเสกน้ำทิพย์ในพรรษาวาระที่๑
ตรงกับวันอังคารที่๓๐กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๒ แรม๑๔ค่ำเดือน๘ พิธีกรรมเริ่มตั้งแต่๒๐.๐๐น.เป็นต้นไป จึงขอกราบเรียนเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมงานกันตามวันและเวลาดั่งกล่าว การแต่งกายชุดสีขาว หากข้าพเจ้าผิดพลาดพลั้งใดๆต้องขอกราบประทานอภัยท่านครูบาอาจารย์และคณะศิษย์”องค์ธรรม” ทุกๆท่านไว้ณ.ที่นี้ด้วยขอรับ🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏โดยสมาชิก ชื่อ Ekkapong Saebe
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป