“ลูกอมมหาเมตตาบารมี”
จำนวน 200 เม็ด
เป็นลูกอมที่ได้ร

“ลูกอมมหาเมตตาบารมี”
จำนวน 200 เม็ด
เป็นลูกอมที่ได้รับอนุญาติจาก
ท่านอาจารย์ อดิศักดิ์ ลุปต์ซ่า
ให้สร้างขึ้นด้วยมวลสารและพิธีเดียวกับ
กำไลจักรพรรดิ์ เมื่อผ่านพิธีการหลอมสำเร็จ
ก็ตอกโค๊ตด้วยสัญลักษณ์ “โอมตตฺสตฺ”
และเลข ๖๐ ที่เป็นอายุของท่านอาจารย์
เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้าง จึงได้นำถวาย
“องค์พระบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา”
รวมทั้งบูรพาจารย์ในสายจักรเพชร โดยได้
รับความเมตตาจาก “ท่านแม่ชีพรามหณ์ นงลักษณ์ ลุปต์ซ่า” ในการทำพิธี พร้อมทั้งจุลเจิม
ความสำเร็จ ผ่านลูกอมชุดนี้ จึงนับเป็นครั้งหนึ่ง ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้สร้าง เพื่อจัดเเจก เป็นที่ระลึกแด่ศิษย์ที่มาร่วมงานมุทิตาจิตแด่
“ท่านอาจารย์ อดิศักดิ์ ลุปต์ซ่า”
===============
มวลสารศักดิ์สิทธิ์
– [x] ชนวน องค์บรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา
– [x] ชนวน ท่านอาจารย์ วิรัช ลุปต์ซ่า
– [x] ชนวน ท่านมหาฤาษีนารท นารโษตตมะ
– [x] ชนวน นิ้วเพชร
– [x] ชนวน องค์ฤาษีโยตะนารายณ์
– [x] ชนวนเก่าของท่านแม่ชี นงลักษณ์ ลุปต์ซ่า
– [x] ชนวนเก่าของท่านอาจารย์ อดิศักดิ์ ลุปต์ซ่า
– [x] ชนวนเก่า ของผู้ใหญ่หลายๆท่านในสายจักรเพชร
===============
แผ่นจารอักขระ
– [x] ท่านบรมครูท่านท้าวมหาพรหมธาดา
– [x] พระนาม ท่านอาจารย์ วิรัช ลุปต์ซ่า
– [x] พระนาม ท่านมหาฤาษี นารท นารโษตตมะ
– [x] ท่านฤาษีทั้ง 4
– [x] ยันต์ครูพระอินทร์ ครูธรรม ครูของ
– [x] อักขระครู จากท่านแม่ชี นงลักษณ์ ลุปต์ซ่า
– [x] ยันต์มหาลาภ
– [x] ยันต์มหามงคลทั้ง 9 ประการ
– [x] ยันต์สร้อยสังวาลย์เพชร
===============โดยสมาชิก ชื่อ Sansoen Suphappaiboon
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป