มีคนเขาบอกว่าลูกศิษย์สายวัดดอนล้อพิมพ์ทำไว้ใช้กันเองผมก

มีคนเขาบอกว่าลูกศิษย์สายวัดดอนล้อพิมพ์ทำไว้ใช้กันเองผมก็โตไม่ทันเลยไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใด?😃😃😃😃😃😃😃😃
โดยสมาชิก ชื่อ วีระพันธ์ จิตประเสริฐ
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป