***มหาบุรุษ ที่จะมาในอนาคตกาล เพื่อบรรดาลโลกให้พบกับ คว

***มหาบุรุษ ที่จะมาในอนาคตกาล เพื่อบรรดาลโลกให้พบกับ ความสุข ความหวัง ของมนุษย์ชาติ ซึ่งมีแทรกอยู่ในแทบทุกศาสนา

ทางศาสนาพุทธ หวังถึง พระศรีอริยเมตตรัย
ทางศาสนาคริสต์ หวังถึง เมตสิอาร์
ทางศาสนาอิสลาม หวังถึง พระมหดี

***เมื่อสังคมทั้งหลาย หันหลังให้กับความดีงาม
คนชั่วจะได้ดีในสังคม คนดีจะตกต่ำ
นักบวชจะเศร้าหมอง คนจะนิยมบูชานอกรีต
ส่วนการบูชาที่ดีงาม จะลดน้อยลง
มนุษย์จะเชื่อถืออย่างวิปริต
สังคมเต็มไปด้วย ความเอารัดเอาเปรียบ
จิตใจมนุษย์จะอุดมไปด้วย กิเลส
ตัณหา ราคะ โมหะ โทสะ โลภะ ทิฏฐิ
พ่อค้าผู้เอาเปรียบ จะได้เป็นใหญ่

***เมื่อนั้น..!!! จะเกิดสัญญาณแห่งการทำลายล้างโลกครั้งสุดท้าย
เมื่อดาวนพเคราะห์ทั้งหลาย รับน้ำหนักความความชั่วร้าย
ของเหล่ามนุษย์ไม่ใหว โลกจะหมุนจนแกนแปรปรวน
ทำให้ผืนดิน สั่นสะท้าน ท้องทะเลจะหวั่นใหวระลอก
คลื่นจะโถมซัด ท้องฟ้าจะแปรปรวนฤดู กาลจะวิปริต
ภัยธรรมชาติ จะเกิดอยู่ทั่วไป
มนุษย์จะสังหารกันอย่างสัตว์ป่า ไร้ความปราณี
มิเกรงกลัวต่อบาป เกิดขึ้นอยู่ทั่วไป

***และก่อนที่โลกจะแตกดับ จะมีบุรุษขี่ม้าขาว
มาปราบคนพาล และให้มนุษย์ได้สำนึกบาป
ก่อนจะล้างกัลป์ เพื่อสร้างโลกใหม่

***ดังคำที่ว่า…
….เมื่อธรรมะเสื่อมเสียไป อธรรมเจริญขึ้นในกาลใดๆ
“องค์ธรรม” ย่อมสำแดงให้ปรากฎ ในกาลนั้นๆ
เพื่อรักษา สาธุชน เพื่อบำราบ ทุรชน และเพื่อผดุงธรรมไว้…
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏โดยสมาชิก ชื่อ Thaphat Koedket
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระเหรียญ จักรเพชร พระพรหมธาดา และเหรียญเกจิอาจารย์ทั่วไป