ขออนุญาต เเบ่งปัน
จำปี45 รุ่นเเรก น.ทองเเดง เหล็งยาว น

ขออนุญาต เเบ่งปัน
จำปี45 รุ่นเเรก น.ทองเเดง เหล็งยาว นิยม
ผิวเดิมรุ้งๆ ลายละเอียดคมชัด ตัวหนังสือไม่ล้
ประกันพระเเท้ทุกกรณี
061-5625429เม่นโดยสมาชิก ชื่อ ชานุกรณ์ บุตตา
จากกลุ่ม เหรียญเก่ายอดนิยม