15/05/66 (หลังเลือกตั้ง ส.ส.)
#พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์

15/05/66 (หลังเลือกตั้ง ส.ส.)
#พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ “องค์ดารา”✅โดยสมาชิก ชื่อ Phairat Khamho
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย