ไม่รู้ว่าแท้ใหมเจอในบ้านญาติมาครับ

ไม่รู้ว่าแท้ใหมเจอในบ้านญาติมาครับโดยสมาชิก ชื่อ Samwhite Gram G
จากกลุ่ม พระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่