ไฟร้อน ดับได้ด้วยความเย็นของน้ำฉันท์ใด
ไฟโทสะ ย่อมดับไ

ไฟร้อน ดับได้ด้วยความเย็นของน้ำฉันท์ใด
ไฟโทสะ ย่อมดับได้ด้วยความสงบนิ่งฉันท์นั้น
#สวัสดียามเช้าครับกัลยาณมิตรทุกๆๆท่าน🙇‍♂️ สุดปังโดยสมาชิก ชื่อ มงกุฏ นะ พุทธคุณ
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514