เปิดพระเเท้เบาๆหลักร้อยใส่ราคามาได้ก็ใส่เลยเดี๋ยวปิดไหท

เปิดพระเเท้เบาๆหลักร้อยใส่ราคามาได้ก็ใส่เลยเดี๋ยวปิดไหทันทีที่ผมพอใจ


โดยสมาชิก ชื่อ รมณธร คนเพียร
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี