เปิดค่ะ พระพิมพ์ขุดสระเล็ก ปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว

เปิดค่ะ พระพิมพ์ขุดสระเล็ก ปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว
💥💥โดยสมาชิก ชื่อ เทพพระพร บุญยาฤทธิ์
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี