เปิดคับ

เปิดคับโดยสมาชิก ชื่อ Damchai Supmak
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี