เนื้อแบบนี้ดูดีใหม่ครับ

เนื้อแบบนี้ดูดีใหม่ครับโดยสมาชิก ชื่อ ประสพชัย ทรัพย์ประเสริฐ
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี