เนื้อขาวผงจินดามณี
ขาวขุ่นขาวอมเหลือง ช๊อบ ชอบครั

เนื้อขาวผงจินดามณี
ขาวขุ่นขาวอมเหลือง ช๊อบ ชอบครับโดยสมาชิก ชื่อ Panich Kam-ai
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514