เกศไชโย

เกศไชโยโดยสมาชิก ชื่อ ดนัย พันธ์เหลา
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี