(#เกล็ดความรู้…#นำสู่พระคู่แห่งโชคลาภ วัดสุทัศน์…)

…พร

(#เกล็ดความรู้…#นำสู่พระคู่แห่งโชคลาภ วัดสุทัศน์…)

…พระเทพเจ้าแห่งโชคลาภ…หลวงพ่อพระสังกัจจายน์ และ
พระปิดตา(ภควัมบดี) ศรีแห่งโชคลาภ เป็นพระคู่บุญ-
บารมี…
…เป็นพระอัครสาวก ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…
ได้รับการยกย่องจากพระองค์ว่า…เป็นผู้เลิศทางโชค
ลาภ…

…ทั้ง ๒ พระมหาเถระ หล่อโบราณแบบเบ้าทุบ ตามสูตร
ของวัดสุทัศน์ เนื้อจัดเพราะเป็นเนื้อนวโลหะครบสูตร…

หมายเหตุ…หลวงพ่อพระสังกัจจายน์ หล่อเบ้าทุบ สร้าง
ปี ๒๕๓๕ จำนวน ๙๙๙ องค์
…หลวงพ่อพระภควัมบดี(ปิดตา)หล่อเบ้าทุบ
สร้างปี ๒๕๓๗ จำนวน ๙๙๙ องค์


โดยสมาชิก ชื่อ พิมพ์นิยม เงินมา
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย