สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกๆท่าน
พรายคู่เนื้อสัตตะนาเค

สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกๆท่าน
พรายคู่เนื้อสัตตะนาเค
โดยสมาชิก ชื่อ Panich Kam-ai
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514