สร้อยเชือกปรับรูดูได้
แต่งด้วย เม็ดบอลจีนทองแท้99.9910

สร้อยเชือกปรับรูดูได้
แต่งด้วย เม็ดบอลจีนทองแท้99.9910มิล
เม็ดทองแท้90 4-6มิล
✅รับประกันทองแท้โดยสมาชิก ชื่อ Su Sununta
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี