รุ่น1เนี้อเงิน

รุ่น1เนี้อเงินโดยสมาชิก ชื่อ ณรงเดช พินิจเจริญ
จากกลุ่ม ชมรมผู้นิยมพระเครื่องเบญจภาคี