#ยินดีด้วย # สุดปัง#
#พระสมเด็จ #
ท่านใดส

🚨 #ยินดีด้วย # สุดปัง#
#พระสมเด็จ #
🔍 ท่านใดสนใจติดต่อสอบถาม
✅ ทักข้อความ มาคับ 📩📩
📌📌 # เปิด วัดใจ #ราคาหลักร้อย แบ่งปันศึกษาร่วมกันครับ📌

โดยสมาชิก ชื่อ เอก ศรีสุวรรณ
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย