พิมพ์ A องค์เสี่ยดม (เกศทะลุซุ้มบางองค์ไม่เห็นปลายทะลุซ

พิมพ์ A องค์เสี่ยดม (เกศทะลุซุ้มบางองค์ไม่เห็นปลายทะลุซุ้มเหมือนองค์ครูเอื้อ) ทั้ง2องค์มีพระกรรณทั้ง2ข้างเหมือนองค์ปกแต่หูขวาพระจะเห็นลางๆ แม่พิมพ์นี้จะตั้งเอียงมาในแม่พิมพ์โดยสมาชิก ชื่อ Jack Samutcharoen
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย