พระสีวลี
เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมรัก
และชอบมากๆครับ คว

พระสีวลี
เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมรัก
และชอบมากๆครับ ความสวยงามในองค์พระทำให้ชวนหลงใหล “ผงจินดามณี”โดยสมาชิก ชื่อ Panich Kam-ai
จากกลุ่ม ชมรมผงพลายมหาภูติ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ยุคต้น 2493-2514