“ พระสมเด็จ 2 คลอง “

“ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม ก

“ พระสมเด็จ 2 คลอง “

“ พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม กรอบกระจก “

“ พระสมเด็จองค์นี้ พิมพ์ทรงวัดระฆัง เนื้อหามวลสารและคราบกรุวัดบางขุนพรหม พระองค์นี้ลงรัก ก่อนบรรจุกรุ “

“ พระสมเด็จ 2 คลอง “ หมายถึงพระสมเด็จวัดระฆังที่ฝากบรรจุกรุของวัดบางขุนพรหม หรือที่คนทั่วๆไปในวงการพระเครื่องเรียกกันว่า”พระสมเด็จ 2คลอง” ซึ่งที่มาของชื่อนั้นหมายถึงพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์ของวัดระฆัง ที่ตั้งอยู่ที่คลองฝั่งธนบุรีและนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดบางขุนพรหมซึ่งตั้งอยู่ที่คลองฝั่งพระนคร ซึ่งต้นตระกูลธนะโกเศศ ได้เป็นผู้จัดสร้างพระสมเด็จไว้ให้ครบ จำนวน 84,000 องค์ตามจำนวนพระธรรมขันธ์ตาม ความเชื่อในการสร้างพระพิมพ์ในสมัยก่อน โดยได้นิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต มาเป็นประธานในพิธีบรรจุลงกรุในมหาเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ.2413

• การสร้างพระสมเด็จ 2 คลองนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.เป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่องค์สมเด็จโตได้เคยสร้างไว้แล้วในอดีต ก่อนที่จะนำมาบรรจุลงกรุที่วัดบางขุนพรหมเพื่อให้ครบจำนวนที่ต้องการ ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวน 84000 องค์ที่บรรจุกรุ
2.เป็นพระสมเด็จที่ใช้แบบแม่พิมพ์เดิมของวัดระฆังมาเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการสร้างและใช้มวลสารเหมือนกับของวัดบางขุนพรหมในขณะนั้น แล้วจึงนำบรรจุลงกรุ

เอกลักษณ์และลักษณะของพระสมเด็จ 2 คลองที่พบเห็นจะเป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์งดงามและมีมวลสารในรูปแบบของวัดระฆังครบถ้วน และอีกแบบที่มีพิมพ์วัดระฆังสมบูรณ์แต่มวลสารจะไม่มาก แต่จะคล้ายเนื้อและมวลสารของกรุบางขุนพรหม ซึ่งทั้ง 2แบบจะมีคราบกรุของบางขุนพรหมที่ผิวพระให้พบเห็นมากบ้างน้อยบ้างในทุกองค์

ความเก่าของเนื้อพระสมอายุ 152 ปี มวลสารต่างๆในองค์พระครบถ้วนและมีลักษณะของคราบกรุบางขุนพรหมถูกต้อง ได้แก่ คราบดินขุยกรุ ฟองเต้าหู้ หนังปลากระเบน น้ำปูนขาว คราบสีน้ำตาลคล้ายสีสนิมจากโลหะด้านในกรุ แต่ละองค์จะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกจัดวาง และชั้นที่ถูกจัดวางซ้อนกันทำให้ลักษณะคราบกรุมีความแตกต่างกันไป

ขอเมตตาบารมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ขอให้พี่น้องผองเพื่อน จงมีความสุข ความเจริญ ตลอดไป คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาด้วยเทอญโดยสมาชิก ชื่อ มะ อะ อุ
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย