“ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ “

“ งามพิมพ์ทรง วิจิตร

“ พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ “

“ งามพิมพ์ทรง วิจิตร พุทธศิลป์
เสน่ห์เนื้อหา จัดจ้าน แกร่งหนึกนุ่ม
แห้งเหี่ยวหด แตกลาย ยับย่นแยก
ผิวหลุมบ่อ รูพรุน ร่องปริราน
รักติดผิว หลุดล่อน แทรกซึมร่อง
ธรรมชาติ คลาสสิค ตามกาลเวลา
ทรงคุณค่า ดูตรึงตา ซึ้งตรึงใจ “

ขอเมตตาบารมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ขอให้พี่น้องผองเพื่อน พ้นจากทุกข์ ปัญหาอุปสรรคทั้งปวง และขอให้มีความสุข ตลอดไป และยิ่งๆขึ้นไปเทอญโดยสมาชิก ชื่อ มะ อะ อุ
จากกลุ่ม พระเบญจภาคี โชว์ เช็คพระ ประมูล ซื้อขาย